Opprettar tre nye påbyggklassar for å hjelpe ungdom som Mathilde og Henriette

foto
– Vi opprettar tre nye klassar for påbygging til generell studiekompetanse ved skulane våre, seier Øivind Høines, seksjonsleiar i avdeling for opplæring og kompetanse. Foto: Fride Westvik