Alfred flytta ut av gutterommet: I Oslo må han klare seg utan kveldseventyr frå mor

foto
Alfred Bjørlo og mora Ragnhild Bjørlo på det gamle gutterommet til den kommande stortingsrepresentanten. Foto: privat