Ønsker å oppheve vedtaket om eiendomsskatt og sende ut regning på fjorårets skattenivå

foto