– For kommunen er det viktig at butikken får utvikle seg og vere eit livskraftig tilbod for bebuarar, næringsliv og tilreisande i ytre