Det blei litt av ein laurdagskveld - vann 3,6 millionar i Lotto

foto