– Viktige prosjekt må kanskje leggast på is for å få sunn økonomi