– Meininga med livet er å leve og oppleve mest mogleg

foto