Skal vere ferdige med sprengingsarbeidet innan ein månad

foto
Dronefoto frå bygginga av ny gang- og sykkelveg. Den aktuelle fjellskjeringa er øvst til venstre i bildet. Foto: Vestland fylkeskommune