– Det finst ei grense for kor mykje folk plassen toler