Ein treng ikkje å søke om nytt pass før det gamle går ut

foto