– Det billegaste er å ikkje gjere noko, men vi må tørre å satse