Skal kutte i budsjettet for omsorgssenter ved å korte ned vakter