– Etter eg flytta tilbake frå nokre år i by, har eg sett endå større pris på Vestlandet og naturen her

foto