– Disse elevene er en viktig ressurs for næringslivet vårt

foto