– Politikarane må tore å gjere jobben dei er valde til

foto