Departementet vil ikkje gripe inn i turløype-saka

foto