Testa 170 barn, unge og vaksne måndag. Og tysdag skal dei teste minst like mange

foto