Dei fem ordførarane samlar seg: – Vi meiner fylkesutvalet bør sørge for tilbod til desse elevane