Lukket møtet for å prate med advokat – etter én og en halv time var avgjørelsen klar