Synnøve jobba hardt for å bli politi. Men livet hadde andre planar