Har klaga på tildelinga: – For tidleg å seie kor lang tid det tar å behandle den