– Det kan ta litt tid før alle får straumen tilbake