Utvalet ville vente med å bestemme plassering. Det ville ikkje formannskapet