Har gått eit steinras på den utsette fylkesvegen: – Eg vil anslå steinane til ein halv kubikk kvar

foto