Kjende seg pressa til å støtte eit skisenter som går med underskot: – Vi er bondefanga