Jobbar på «spreng» for å nå fristen – har kjøpt 15 av 20 eigedommar