Statsforvaltaren vurderer området som nasjonalpark: – Vi må sjå på alle fordelar og ulemper før vi konkluderer