Avklaring rundt areal og skolebygg gjenstår: Politikerne understreket viktigheten av framgang i prosessen