Har starta berginga av fiskelast på havarert vogntog