Ny tilsett frå skulestart skal jobbe for å sikre trygt skulemiljø

foto