Bygdelaget skal få fart på den planlagde oppgraderinga av området