– Det er ei viktig påminning til oss alle om at vi må bruke dei lokale tilboda

foto