Kinn: – Det er i alle fall snakk om 30 nærkontaktar her

foto