Utbetalingene fra Havbruksfondet er klare for 2021: Se hva lokale kommuner får