Startar opp att vegarbeidet her

foto
Strekninga Breivika-Svelgen på fv. 614 i Bremanger kommune skal få eit samanhengande tilbod til gåande og syklande. Etter ein konkurs på entreprenørsida har anlegget stått halvferdig, men kan no fullførast. Foto: Kai-Henry Haugen/Vestland fylkeskommune