Ønsker fortgang i bassengsaka, og trur dei skal få det med ny intensjonsavtale