Turistane kjem til kysten, og klosteret er noko av det dei vil sjå

foto