Fryktar anleggsstøy frå skipstunnelbygging kan få konsekvensar for husdyr og vilt

foto