Fryktar anleggsstøy frå skipstunnelbygging kan få konsekvensar for husdyr og vilt

foto
Kåre Teigen hadde fleire spørsmål til prosjektleiar for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad. Foto: Bjørn Erik Drabløs