Lokale meglere om vårens boligmarked: – Vi har mange boliger som skal ut