Skulen får truleg kjøpe areal for å utvikle drifta vidare