I møtet vil det vere orienteringar om desse sakene:

  • KF Bordgleder – Arbeid med eksterne kundar

  • Kurs KF – Arbeid med busetting og integrering

  • Strategi og samordning : Årshjul for økonomi og plansaker Kommunalsjef : Ny KS modell for vurdering av ressursbruk på tenesterområda

  • Teknisk Drift : Budsjettutfordringar formålsbygg

  • Oppvekst : Ressursmodell for grunnskule

På saklista står:

  • 002/24 Budsjettoppfølging 2024