Har fått inn sju tilbod på ny skule – kan ikkje seie om dei er innafor prisramma