Aukar driftstilskotet – selskapet si framtid skal avklarast neste år