Ordføraren ville sikre at investeringa ikkje hadde falle ut av planane