Arbeidsløysa i kommunane går ned i takt med gjenopninga

foto
Foto: Gjert Myrestrand