– Årsaka til oppvekst av uønskte bakteriar er ikkje funne

foto
Stad kommune har igangsett kloring av drikkevatnet frå Stadlandet vassverk. Sist periode med kloring ble avslutta 25. juni, men no må ein altså klore igjen. Foto: Erling Wåge