– Kjekt at turistar blei lenger enn planlagt og brukte fleire av tilboda i området

foto