Nattestenger denne vegen i tre netter – berre utrykkingskøyretøy får passere

foto