Vil ha slutt på det dei meiner er utflagging av offentlege oppdrag

foto