Får klarsignal for ny molo i bygda – skal bruke massar frå skipstunnelen